top of page

Tolik má náš sbor aktivních členů

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby (SDH) má dlouhou historii, která sahá až do roku 1901. Jsme aktivní sdružení v oblasti požární ochrany a výchovy dětí. Rádi se zapojujeme do dění naší obce a máme za cíl podporovat mladou generaci hasičů. Proto zajišťujeme chod kroužku Mladých hasičů, a díky dotacím, podpoře sponzorů a pomoci rodičů můžeme pořizovat potřebné vybavení a oblečení pro jednotlivé disciplíny v požárním sportu.

Kromě toho se aktivně angažujeme v kulturním životě naší obce a okolí. Organizujeme různé kulturní akce, naše největší akce jsou závody v požárním sportu - Hasičský Srandamač v září a tradiční Hasičská zábava v říjnu.


Jako aktivní sdružení se také pravidelně scházíme na naší valné hromadě, která probíhá každý rok, jde také o významný setkání starších generací hasičů a dobráku z jiných sborů. Valná hromada je skvělou příležitostí pro všechny členy zapojit se do fungování organizace a přinášet nové nápady.

Jsme otevřeni novým členům a vítáme každou dobrovolnou pomoc. Pokud tě láká svět dobrovolných hasičů a chceš se zapojit do našeho aktivního sdružení, neváhej a přijď k nám.

bottom of page