top of page

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů obce Zdiby byl založen v roce 1901 za účasti 13 členů. Od té doby sbor zasahuje u různých typů mimořádných událostí od hašení požárů až po likvidaci ekologických havárií. První potřebné vybavení sboru bylo pořízeno z vlastních finančních prostředků zakládajících členů.

1904

První zásah proběhl v roce 1904 při hašení požáru kolny s obilím, jež patřila místnímu zdibskému dvoru.

1911

V roce 1911 se místní sbor přestěhoval z okolí cihelny v Přemyšlení do budovy nynější požární zbrojnice, která je součástí budovy obecního úřadu. Na tomto místě je jednotka dislokována do dnes.

1926

Až roku 1926 byla zakoupena první motorová stříkačka a nahradila tak dosavadní.

1991

Místní sbor dobrovolných hasičů má za sebou již více než 100 let aktivní činnosti. Od roku 1991 se naše sportovní družstvo účastní soutěží v požárním sportu. Výjezdová jednotka je zařazena v plánu plošného pokrytí HZS středočeského kraje jako JPO III/1.

2002

V roce 2002 výjezdová jednotka pomáhala nepřetržitě několik týdnů v povodňových oblastech od Zdib přes Klecany po Husinec.

2010

Od roku 2010 do dnes probíhá u sboru obměna techniky. Obecním úřadem Zdiby bylo zakoupeno vozidlo CAS K25 Liaz, které nahradilo již dosluhující požární automobil Škoda 706. Z dotačních programů středočeského kraje byla pořízena nová dýchací technika, radiostanice a osvětlovací stožár a dovybavila požární vozidlo lanovým navijákem.

2011

Roku 2011 vznikl Zdibský hasičský kalendář.

2012

Roku 2012 zakládáme kroužek mladých hasičů.

2013

Při povodních roku 2013 pomáhá nepřetržitě několik týdnů naše výjezdová jednotka s dalšími sbory v okolí, která byla zasažena velkou vodou.

2014

Roku 2014 jsme získali dotaci a s podporou obce začala přestavba hasičárny, vznikly nové prostory – klubovna, sociální zařízení a garáže na dvě auta.

2015

V roce 2015 díky sponzorskému daru OÚ Zdiby a dotaci ze Středočeského kraje kroužek mladých hasičů mohl nakoupit vybavení na požární sport a tak se u nás začalo prvně trénovat.

Sobotu 7. listopadu 2015 slavnostně otevíráme naši nově zrekonstruovanou zbrojnici, slavnostní otevření se konalo za účasti starosty Zdib Jana Tvrdého, místostarostů Zdib, hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Peterky, starostů a místostarostů Klecan a Líbeznic a zástupců okolních sborů. Slavnostní pásku přestřihli zasloužilí členové SDH Zdiby pan Jaroslav Dědič, Jaroslav Pešek, Bohumil Vodička a Rostislav Kačer. Požehnat nové zbrojnici přišel také farář Mgr. Piotr Grzegorz Przechocki.

2016

V září 2016 jsme se rozhodli obnovit tradici a opět pořádáme závody v požárním sportu Hasičský SRANDAMAČ. Naše pozvání přijaly tři okolní sbory dobrovolných hasičů a na startu se sešlo devět týmů.

V říjnu 2016 se naše výjezdová jednotka prvně zúčastnili noční soutěže HS Dolínek memoriál Bédy Černého.

Listopadu 2016 proběhlo slavnostní předání a žehnání hasičského praporu, které bylo součástí oslav výročí 750 let obce Zdiby. U příležitosti oslav 115 let sboru byly také uděleny pamětní listy dlouholetým členům.

2018

V roce 2018 se podařilo umístit ve třech kategoriích a obsadit dvě druhá místa a jedno třetí ve fotografické soutěži HASÍK – Hasiči před i za objektivem 2018.

V roce 2018 jsme se poprvé zúčastnili Hasičských slavností Litoměřice, sjezdu hasičů a jejich nové, ale i historické techniky ze všech koutů světa.

2020  

Roku 2020 vyhrál kategorii Ostatní výjezdy Lukáš Černý ve fotografické soutěži HASÍK – Hasiči před i za objektivem 2020.

V sobotu 6. září 2020 se konalo slavnostní svěcení nového hasičského automobilu Scania XT440. Na slavnostním svěcení jsme přivítali paní starostku obce Evu Slavíkovou, generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Ing. Drahoslava Rybu, náměstka IZS a operačního řízení plk. Ing. Miloše Hladíka, náměstka ministerstva vnitra pana Jakuba Kulhánka a členové okolních sborů. Slavnostním svěcením nás provedl farář páter Kamil Vrzal.

bottom of page