top of page

Kroužek mladých hasičů

Kroužek mladých hasičů probíhá každé pondělí od 18 do 19 hodin.

sipka.png

Kroužek se koná každé pondělí od 18 do 19 hodin, a podle počasí buď  v naší hasičské zbrojnici, sokolovně ve Veltěži, nebo na hřišti ve Veltěži.

Příspěvek činní 1 000 Kč/školní rok. 

Zaměřujeme se na požární sport | základy topografie | technické značky | zdravovědu | uzlování | práce v kolektivu | soutěže.

Náš kroužek má tři kategorie - přípravku, mladší žáky a starší žáky - podle pravidel hry Plamen. Když počasí dovolí, trénujeme požární sport na hřišti ve Veltěži. V opačném případě využíváme prostory hasičské zbrojnice nebo nově zrekonstruované sokolovny. Zaměřujeme se na pohybové a kolektivní aktivity. Účastníme se soutěží v požárním sportu, uzlování a scénkách. Malí hasiči si užijí ale i soutěže železný hasič. Každý rok zakončujeme kroužek naučnou stezkou a společně pak opékáme buřty. Cílem kroužku je naučit děti nejen hasičským dovednostem a sportování, ale také spolupráci v týmu.

bottom of page