top of page

V roce 2023 máme 40 výjezdů
 

V roce 2022 máme 40 výjezdů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ve zkratce JSDHO je aktivním sdružením, které se specializuje na zajišťování výjezdů k nahlášeným událostem. JSDHO je zřizována a finančně podporována obcí nebo krajem, což nám umožňuje plnit naši důležitou roli v oblasti hasičského záchranného systému. S naším zařazením v plánu plošného pokrytí HZS středočeského kraje jako výjezdová jednotka JPO III/1 jsme součástí systému, který zajišťuje pomoc v rámci celého regionu.

 

Naše jednotka momentálně má dvacet tři aktivních členů, kteří tvoří velitele jednotky, velitelů družstev, strojníků a hasičů. Všichni členové ve svém volném čase absolvují dle svého zařazení různá odborná školení a výcviky.

Dříve byly požáry nejčastějším důvodem našich zásahů, ale díky moderním bezpečnostním prvkům a prevenci v oblasti požární ochrany jsou počty požárů výrazně nižší. V současné době se naše činnost zaměřuje především na technické zásahy. Pomáháme s transporty pacientů, když zdravotníci nemají možnost pacienta přenést do sanitky, a zasahujeme hlavně v létě při požárech na loukách, polích, nebo vypalovaných travních porostech. Naše jednotka vyjíždí také k hořícím traktorům a kombajnům, a když nastanou vichřice, odstraňujeme spadlé a vyvrácené stromy. Během pandemie covidu jsme rozváželi dezinfekci, roušky a respirátory. Za poslední dobu se náš rozsah zásahů rozšířil a setkáváme se s novými výzvami a typy zásahů, což nás posiluje a motivuje ke stále lepšímu plnění naší dobrovolnického poslání.

Naše výjezdová jednotka má také k dispozici moderní hasičský automobil Scania XT440, který jsme získali před dvěma lety. Tato cisterna s čtyřmi kubíky vody je plně vybavená dle vyhlášky, obsahuje nejen dýchací přístroje, vysílačky a svítilny, ale také AED (Automatický Externí Defibrilátor).

V naší výjezdové jednotce používáme moderní svolávací zařízení FIREPORT, které nám umožňuje rychlou a efektivní komunikaci mezi členy při svolání k výjezdu. Každý člen obdrží SMS zprávu a následné telefonní volání s podrobnějšími informacemi o události. Poté mohou potvrdit nebo odmítnout svou účast na výjezdu. Abychom mohli vyjet k události, potřebujeme minimální počet členů, který je stanoven na 1+3. Jednotka je připravena k nasazení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pokud by se někdo chtěl přidat do naší výjezdové jednotky, rádi ho přivítáme jako nového člena našeho týmu. Stát se členem výjezdové jednotky vyžaduje odhodlání, chuť pomáhat a ochotu věnovat se dobrovolnické činnosti.

Přidej se k nám!

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby hledá nové aktivní členy 
do výjezdové jednotky.

bottom of page