top of page

Nejrychlejší časy hasičského Srandamače 2022

Hasičský srandamač

V  sobotu 9. září 2023 se bude konat již 8. ročník hasičského „SRANDAMAČE“ závodů v požárním sportu o putovní pohár starosty obce Zdib. Zúčastnit se ho můžou závodní mužstva dětí, žen a mužů ze sborů dobrovolných hasičů z blízkého okolí. A jako každý rok poté pokračuje i večerní zábava. 

Pravidla:

 • Požární útok na 2 hadice B a 2x2hadice C (délka každé hadice 20 m).

 • Proudnice jednotné (zařídí pořadatel).

 • Káď, plato a terče jednotné (zařídí pořadatel).

 • Žádná část vybavení, mimo savic, nesmí přesahovat přes obrys plata, savice se nesmí dotýkat země.

 • Startovní čára 10 m od středu plata.

 • Nástřiková čára 60 m od středu plata. Terče 5 m od nástřikové čáry, rozestup terčů 5 m.

 • Na přípravu každého družstva je 5 minut.

 • Mezi těsnění u hadicových půlspojek musí jít prostrčit papír a půlspojky se mezi sebou nesmí dotýkat.

 • Pokus je platný po nastříkání deseti litrů do obou terčů.

 • Družstvo, které momentálně neprovádí pokus, zapůjčí jednoho člena pro potřeby časomíry.

 • Doplnění pravidel pro družstva dětí:

 • Pro dětská družstva bude trať zkrácena – délka hadic 10 m.

 • Kategorie mladší – 6 - 10 let.

 • Kategorie starší – 11 - 15 let (možnost doplnit 2 členy dorostu 16 - 18 let).

 • V případě, že je družstvo namícháno z mladších a starších, rozhoduje se dle nadpoloviční většiny – pokud většina dětí patří do kategorie starších, bude družstvo soutěžit v této kategorii. Pokud mají přihlášení dost dětí pro složení týmu mladších, je povinnost složit toto družstvo (není možné složit dvě družstva, kde sice bude nadpoloviční většina mladších, ale budou doplněny dětmi, které by spadaly do kategorie starších – složí 1 družstvo mladších a 1 starších).

 • Soutěžní družstvo je možné doplnit o členy jiného družstva. Soutěžících, kteří běží podruhé, musí být v družstvu méně než polovina. Není možné běžet ve více než dvou družstvech.

 • V každém družstvu může být jeden dospělý, a to pouze jako strojník (je tedy členem družstva a smí v případě potřeby zasáhnout).

 • Osoba, která není členem právě soutěžícího družstva, nesmí do požárního útoku zasáhnout. Pokud se tak stane, družstvo bude diskvalifikováno.

 • V případě potřeby je možné, aby dítě soutěžilo v obou kategoriích (kategorie mladších však nesmí být doplněna dorostem – 16 – 18 let).

 • V případě nesrovnalostí se před zahájením soutěže sejdou vedoucí všech družstev a daný rozpor projednají a odsouhlasí.

 • Doplnění pravidel pro družstva žen:

 • Družstvo může být doplněno o jednoho mužského člena – pouze o strojníka.

 • Na závody je potřeba přinést s sebou vyplněnou přihlášku se jmény, u dětí je potřeba vypsat i věk.

Výsledky z Hasičského SRANDAMAČE 2022 (7. ročník)
bottom of page